• De WERKTOP-aanpak - hét werkend alternatief op de arbeidsmarkt

  Meer dan 19 gemeenten, 2.000 bedrijven en duizenden kandidaten hebben het ervaren: de respectvolle arbeidsmarktbenadering van de WERKTOP wérkt! Deze innovatieve werkwijze heeft inmiddels gezorgd voor duizenden duurzame arbeidsplaatsen. De aanpak levert effectief re-integratiebeleid met aandacht voor de menselijke maat. De WERKTOP helpt zo gemeenten, ondernemers en uitvoeringsorganisaties als UWV om de juiste mensen op de juiste plaats aan het werk te krijgen. Met als resultaat minder mensen in de uitkering, kandidaten voor werkgevers die écht bij het bedrijf passen en rendement opleveren, en een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

 • Onderzoeksrapport WERKTOP-aanpak

  Lees hier de resultaten van het rapport over de effectiviteit van de WERKTOP-aanpak uitgevoerd door de Universiteit van Tilburg.

 • Startpunt van de WERKTOP-aanpak is de personeelsbehoefte van de ondernemer. We kijken eerst hoe het bedrijf in elkaar zit en wat hij of zij nodig heeft. Daarna start een gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente, ondernemers en kandidaten. Een relatiemanager (bijvoorbeeld van gemeente, uitvoeringsinstantie of SW-bedrijf), brengt de ondernemer in contact met kandidaten met talenten die bij de vraag van het bedrijf passen. Bij het realiseren van een match staan kansen centraal, niet regels en papieren bureaucratie.


  Het initiatief voor het opzetten van een publiek-private samenwerking volgens de WERKTOP-methode kan bij alle partijen liggen. Voor ondernemers is het een bijvoorbeeld krachtig middel om pro-actief aan de slag te gaan met de verplichtingen uit de Participatiewet.

 • WERKTOP WERKT video

  Video

  Bekijk beeldmateriaal over de aanpak. Aan het woord zijn vertegenwoordigers van de Gemeenten, ondernemers en kandidaten.

 • Bewezen effectief!

 • 
Inmiddels zijn al duizenden mensen in 19 gemeenten duurzaam aan de slag. De effectiviteit van de WERKTOP-aanpak is ook wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Tilburg.

 • Hieruit bleek onder meer dat:

  • de aanpak significant meer mensen aan het werk helpt dan 'reguliere' trajecten van gemeenten
  • de aanpak 1/5 kost van wat normaliter een regulier re-integratietraject kost
  • ondernemers, kandidaten en gemeenten aanzienlijk positiever zijn over de samenwerking

  • kandidaten meer zelfvertrouwen krijgen en ook zelf actiever zoeken naar werk.
 • Hoe je simpel 125.000 banen creëert

  Bij de doelstelling van de Participatiewet om 125.000 banen te creëren: ‘we moeten er gewoon een tandje bij doen’. Ik wil u dit ten stelligste afraden. Ik wil u adviseren het motto ‘tandje erbij’ te vervangen door ‘tandje anders’.

  Lees het Blog van Richard Engelfriet.

  Lees Meer

 • 250ste werkzoekende aan een baan dankzij WERKTOP!

  Op de donderdag  5 november, de derde dag van de Werk3daagse is er dankzij de WERKTOP-aanpak de 250ste werkzoekende uit de arbeidsmarktregio Rivierenland geplaatst op een reguliere baan. 

  Persbericht November

  Lees meer

 • Universiteit Tilburg doet onderzoek

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Universiteit van Tilburg een evaluatieonderzoek laten doen naar een vernieuwende werkgeversgerichte aanpak om (langdurig) werklozen aan de slag te helpen. 

  Lees hier het rapport

  Lees meer

 • Weten of de WERKTOP iets voor u is? Lees meer over de werkwijze, bekijk voorbeelden
  of neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting!