• Blog

    2 Feb 2016

    In de argumentatieleer bestaat een klassieke denkfout die we "post hoc ergo propter hoc(1)" noemen. In normaal Nederlands leg ik hem u graag uit aan de hand van de banaanredenering van Ernie uit Sesamstraat. In de eerste scène vraagt Bert aan Ernie [...]

    Read more