• werkwijze

    2 Feb 2016

    De WERKTOP-aanpak is een innovatieve arbeidsmarktbenadering waarbij gemeenten, uitvoeringsinstanties, ondernemers en werkzoekenden aan de zijlijn van de arbeidsmarkt gelijkwaardig met elkaar samenwerken. Een relatiemanager (bijvoorbeeld van gemeente,[...]

    Read more