De WERKTOP-aanpak

hét werkend alternatief op de arbeidsmarkt

Meer dan 19 gemeenten, 2.000 bedrijven en duizenden kandidaten hebben het ervaren: de respectvolle arbeidsmarktbenadering van de WERKTOP wérkt! Deze innovatieve werkwijze heeft inmiddels gezorgd voor duizenden duurzame arbeidsplaatsen. De aanpak levert effectief re-integratiebeleid met aandacht voor de menselijke maat. De WERKTOP helpt zo gemeenten, ondernemers en uitvoeringsorganisaties als UWV om de juiste mensen op de juiste plaats aan het werk te krijgen. Met als resultaat minder mensen in de uitkering, kandidaten voor werkgevers die écht bij het bedrijf passen en rendement opleveren, en een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Startpunt van de WERKTOP-aanpak is de personeelsbehoefte van de ondernemer. We kijken eerst hoe het bedrijf in elkaar zit en wat hij of zij nodig heeft. Daarna start een gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente, ondernemers en kandidaten. Een relatiemanager (bijvoorbeeld van gemeente, uitvoeringsinstantie of SW-bedrijf), brengt de ondernemer in contact met kandidaten met talenten die bij de vraag van het bedrijf passen. Bij het realiseren van een match staan kansen centraal, niet regels en papieren bureaucratie.

Het initiatief voor het opzetten van een publiek-private samenwerking volgens de WERKTOP-methode kan bij alle partijen liggen. Voor ondernemers is het een bijvoorbeeld krachtig middel om pro-actief aan de slag te gaan met de verplichtingen uit de Participatiewet.

Bewezen effectief!

Inmiddels zijn al duizenden mensen in 19 gemeenten duurzaam aan de slag. De effectiviteit van de WERKTOP-aanpak is ook wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Tilburg.

Hieruit bleek onder meer dat:

  • de aanpak significant meer mensen aan het werk helpt dan ‘reguliere’ trajecten van gemeenten
  • de aanpak 1/5 kost van wat normaliter een regulier re-integratietraject kost
  • ondernemers, kandidaten en gemeenten aanzienlijk positiever zijn over de samenwerking
- kandidaten meer zelfvertrouwen krijgen en ook zelf actiever zoeken naar werk.

Onderzoeksrapport WERKTOP-aanpak

Lees hier de resultaten van het rapport over de effectiviteit van de WERKTOP-aanpak uitgevoerd door Prof. dr. Nicolette van Gestel van de Universiteit van Tilburg.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

WERKTOP rapport

250ste werkzoekende aan een baan dankzij WERKTOP!

Donderdag 5 november viert WERKTOP feest in de regio Rivierenland. Op de donderdag 5 november, de derde dag van de Werk3daagse is er dankzij de WERKTOP-aanpak de 250ste werkzoekende uit de arbeidsmarktregio Rivierenland geplaatst op een reguliere baan. Tijdens deze Werk3daagse organiseerde WERKTOP in nauwe samenwerking en afstemming met 20 ondernemers uit Rivierenland weer een zeer succesvol ‘Prettige Gesprek ’ bij restaurant de Betuwe in Tiel.

Hoe u simpel 125.000 banen creëert

In de argumentatieleer bestaat een klassieke denkfout die we “post hoc ergo propter hoc(1)” noemen. In normaal Nederlands leg ik hem u graag uit aan de hand van de banaanredenering van Ernie uit Sesamstraat. In de eerste scène vraagt Bert aan Ernie waarom hij een banaan in zijn oor heeft. Ernie geeft geen antwoord: hij heeft immers een banaan in zijn oor en hoort dus niets.