WERKTOP-aanpak

Ondersteuning

De WERKTOP-aanpak is ontwikkeld door Van Amstel Advies BV. Wilt u aan de slag met de aanpak? Wij ondersteunen u daarbij graag! We kunnen u van dienst zijn bij het opstarten van deze publiek-private samenwerking, maar ook voor langere termijn ondersteuning bieden. Het initiatief voor de WERKTOP-aanpak kan liggen bij álle partijen in de samenwerking. Wij kunnen voor gemeenten, maar zeker ook voor ondernemersverenigingen, SW-organisaties of uitvoeringsorganisaties als aanjager fungeren.

In kaart brengen mogelijkheden


Op basis van gesprekken met stakeholders inventariseren we wat er nodig is voor een succesvolle implementatie van de WERKTOP-aanpak en geven we advies.

Praktische ondersteuning bij de start

Organiseren startbijeenkomst, enthousiasmeren ondernemers, trainen relatiemanagers voor de nieuwe aanpak, informeren stakeholders, projectmanagement.

Personele ondersteuning
In de startfase maar ook voor langere periode. Ook kunnen we het team van relatiemanagers coördineren en begeleiden.

Verandermanagement

De WERKTOP vraagt als publiek-private samenwerking doorgaans om een nieuwe werkwijze. Het is belangrijk iedereen in de deelnemende organisaties daarin mee te nemen, en de voordelen te laten zien. Van Amstel Advies ondersteunt gemeenten en ondernemers bij dit verandermanagement en kan ook als projectleider op de werkvloer bijdragen aan de gewenste nieuwe koers.