Onderzoek naar effectiviteit

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken is in 2014 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de WERKTOP-aanpak. Het onderzoek is uitgevoerd aan de Universiteit van Tilburg door prof. dr. Nicolette van Gestel, dr. Shirley Oomens en Eva Buwalda-Groeneweg MA. Het onderzoek is uitgevoerd onder ondernemers, kandidaten en relatiemanagers uit zeven deelnemende gemeenten. Dit gebeurde onder meer via een webenquête en groepsinterviews.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat:

  • de aanpak significant meer mensen aan het werk helpt dan ‘reguliere’ trajecten van gemeenten
  • meer ondernemers betrokken raken die werk en werkervaringsplaatsen willen bieden
  • ondernemers en kandidaten aanzienlijk positiever zijn over de benadering van de gemeente
  • meer zelfvertrouwen krijgen en ook zelf actiever zoeken naar werk.

Hoogleraar Nicolette van Gestel, leider van het onderzoek en kroonlid van de SER:

“De opgave van gemeenten om mensen aan het werk te helpen is onhaalbaar zonder de medewerking van ondernemers. Praktisch maatwerk zoals de WERKTOP-aanpak biedt, is daarbij belangrijk. Met name het persoonlijk contact in het Prettig Gesprek doet het hem. Er zijn overal ondernemers die werkzoekenden uit de bijstand een kans willen bieden. En kandidaten raken gemotiveerd van een echte kans op werk.”

Positieve punten aanpak

In de interviews noemden ondernemers, relatiemanagers en kandidaten verschillende positieve punten van de WERKTOP-aanpak:

  • focus op ondernemers maakt ook relatiemanagers en kandidaten ondernemender
  • integratie van mensen aan de zijlijn van de arbeidsmarkt door direct contact
  • gedeelde verantwoordelijkheid door de publiek-private samenwerking
  • betere relatie met kandidaten door open blik, doelmatig in plaats van rechtmatig
  • de aanpak fungeert als vliegwiel voor regionale samenwerking
  • interessanter werk voor relatiemanagers